ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : GQ3JAI-FD001 อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รักทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน (250320)
ทัวร์อินเดีย : GQ3JAI-FD001 อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รักทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน (250320)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 17,900
รหัสทัวร์ THG1-FD-IN-20DEC19-25MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล
ป้อมแอมเบอร์ – ซิตี้พาเลซ
วัดพระพิฆเนศ – อักรา
ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด
บ่อน้ำจันเบารี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ชัยปุระ
X X X
  2 ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ป้อมแอมเบอร์ – ซิตี้พาเลซ – วัดพระพิฆเนศ-อักรา
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 อักรา – ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี – ชัยปุระ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ชัยปุระ-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ชัยปุระ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ป้อมแอมเบอร์ – ซิตี้พาเลซ – วัดพระพิฆเนศ-อักรา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อักรา – ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี – ชัยปุระ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ชัยปุระ-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : GQ3JAI-FD001 อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รักทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน (250320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อินเดียขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top