ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : BT-GAY01 FD มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน (190320)
ทัวร์อินเดีย : BT-GAY01 FD มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน (190320)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 17,900
รหัสทัวร์ THB11-FD-IN-31JAN-19MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฎ
วัดเวฬุวันมหาวิหาร-เมืองพาราณสี
สารนาถ - ล่องเรือแม่น้ำคงคา
ชมพิธีคงคาอารตี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น
พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - สนามบินคยา - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฎ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร
X อาหาร อาหาร
  2 เมืองราชคฤห์–เมืองพาราณสี –สารนาถ –ล่องเรือแม่น้ำคงคา –ชมพิธีคงคาอารตี
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น - พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 สนามบินคยา - ดอนเมืองฯ (กรุงเทพ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินคยา - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฎ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองราชคฤห์–เมืองพาราณสี –สารนาถ –ล่องเรือแม่น้ำคงคา –ชมพิธีคงคาอารตี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น - พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สนามบินคยา - ดอนเมืองฯ (กรุงเทพ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : BT-GAY01 FD มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน (190320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อินเดียขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top