ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย-เนปาล 9 วัน 7 คืน (110320)
ทัวร์อินเดีย : สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย-เนปาล 9 วัน 7 คืน (110320)
เส้นทาง ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 45,200
รหัสทัวร์ THH1-AI-IN-22OCT19-11MAR20
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน AI
เดลลี-เมืองอัครา-ลัคเนาว์
เมืองสารวัตถี – เมืองลุมพินี
กุสินารา-เมืองพาราณสี
เมืองพุทธคยา-ราชคฤห์
นาลันทา
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ- เดลลี-อัครา
X X อาหาร
  2 เมืองอัครา (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-ลัคเนาว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองลัคเนาว์ - เมืองสารวัตถี (อินเดีย) – เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล)– กุสินารา
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองกุสินารา – เมืองพาราณสี
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองพาราณสี -เมืองพุทธคยา
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เมืองพุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 เมืองพุทธคยา-เดลลี-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
  9 ท่าอากาศสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ- เดลลี-อัครา
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองอัครา (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-ลัคเนาว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองลัคเนาว์ - เมืองสารวัตถี (อินเดีย) – เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล)– กุสินารา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองกุสินารา – เมืองพาราณสี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองพาราณสี -เมืองพุทธคยา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองพุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เมืองพุทธคยา-เดลลี-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : ท่าอากาศสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย-เนปาล 9 วัน 7 คืน (110320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เนปาลขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top