ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
เส้นทาง ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THJ6-BI-UK-7FEB-3APR20
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน BI
สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge)
เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)
อิสระช้อปปิ้งย่าน Knightbridge และ Harrods
เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) หมู่บ้านริมน้ำที่ได้รับการขนานนามว่า 
เวนิส แห่ง COTSWOLDS
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-บรูไน-ลอนดอน
X X X
  2 ลอนดอน-สโตนเฮนจ์-เมืองบาธ-โรมันบาธ-บริสทอล
X อาหาร อาหาร
  3 ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  4 ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  5 ลอนดอน-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-Bicester Village Outlet
อาหาร อาหาร X
  6 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-บรูไน-ลอนดอน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ลอนดอน-สโตนเฮนจ์-เมืองบาธ-โรมันบาธ-บริสทอล
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : ลอนดอน-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-Bicester Village Outlet
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
21 - 26 ก.พ. 63
29,999
36,899
-
29,999
28,999
28 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63
29,999
36,899
-
29,999
28,999
06 - 11 มี.ค. 63
29,999
36,899
-
29,999
28,999
20 - 25 มี.ค. 63
30,999
37,899
-
30,999
29,999
03 - 08 เม.ย. 63
34,999
41,899
-
34,999
33,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อังกฤษขายดี
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์อังกฤษ : EURO 19.4 อังกฤษ-เวลส์ 6 วัน 4 คืน (040320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 46,999
ทัวร์อังกฤษ : GG26 อังกฤษ 7 วัน 4 คืน (100320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,999
ทัวร์อังกฤษ : WQR0908E อังกฤษ-สก็อตแลนด์ 8 วัน (290320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 55,900
ทัวร์อังกฤษ : HASHTAG LONDON FUN FREE 7 วัน 4 คืน (240220)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top