ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อังกฤษ : HASHTAG LONDON FUN FREE 7 วัน 4 คืน (240220)
ทัวร์อังกฤษ : HASHTAG LONDON FUN FREE 7 วัน 4 คืน (240220)
เส้นทาง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ
ราคาเริ่มต้น 39,999
รหัสทัวร์ THW5-BI-UK-20JAN-24FEB20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน BI
บาธ – โรมันบาธ เมืองซาลส์บัวรี่
เสาหินสโตนเฮนจ์ – กรุงลอนดอน
หอคอยแห่งลอนดอน
บิสเตอร์เอ้าท์เลท วิลเลจ
พระราชวังวินเซอร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินบรูไน
X X X
  2 สนามบินบรูไน – กรุงลอนดอน (อังกฤษ) – บาธ – โรมันบาธ เมืองซาลส์บัวรี่ – เสาหินสโตนเฮนจ์ – กรุงลอนดอน
X อาหาร อาหาร
  3 กรุงลอนดอน – หอคอยแห่งลอนดอน - บิสเตอร์เอ้าท์เลท วิลเลจ – กรุงลอนดอน
อาหาร อาหาร X
  4 กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีบริการอาหารและรถโค้ชบริการตลอดทั้งวัน)
อาหาร X X
  5 กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีบริการอาหารและรถโค้ชบริการตลอดทั้งวัน)
อาหาร X X
  6 กรุงลอนดอน – พระราชวังวินเซอร์ – สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ
X X X
  7 สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินบรูไน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินบรูไน – กรุงลอนดอน (อังกฤษ) – บาธ – โรมันบาธ เมืองซาลส์บัวรี่ – เสาหินสโตนเฮนจ์ – กรุงลอนดอน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กรุงลอนดอน – หอคอยแห่งลอนดอน - บิสเตอร์เอ้าท์เลท วิลเลจ – กรุงลอนดอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีบริการอาหารและรถโค้ชบริการตลอดทั้งวัน)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีบริการอาหารและรถโค้ชบริการตลอดทั้งวัน)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : กรุงลอนดอน – พระราชวังวินเซอร์ – สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
24 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
39,999
48,999
-
39,999
38,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อังกฤษ : HASHTAG LONDON FUN FREE 7 วัน 4 คืน (240220)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อังกฤษขายดี
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์อังกฤษ : EURO 19.4 อังกฤษ-เวลส์ 6 วัน 4 คืน (040320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 46,999
ทัวร์อังกฤษ : GG26 อังกฤษ 7 วัน 4 คืน (100320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,999
ทัวร์อังกฤษ : WQR0908E อังกฤษ-สก็อตแลนด์ 8 วัน (290320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 55,900
ทัวร์อังกฤษ : HASHTAG LONDON FUN FREE 7 วัน 4 คืน (240220)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top