ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย : HIGHLIGHT SYDNEY (รายการ B) 5 วัน 3 คืน (110420)
ทัวร์ออสเตรเลีย : HIGHLIGHT SYDNEY (รายการ B) 5 วัน 3 คืน (110420)
เส้นทาง ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลีย
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ THB2-QF-AU-11APR-15APR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน QF
ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
สวนสัตว์พื้นเมือง - พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD 
ตะลุยบนเนินทราย-ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา
ชมนครซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  
ซิดนีย์ ช้อปปิ้ง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ– ซิดนีย์
X X X
  2 ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง- ซิดนีย์
X อาหาร อาหาร
  3 ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD -ตะลุยบนเนินทราย-ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ซิดนีย์ ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ– ซิดนีย์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง- ซิดนีย์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD -ตะลุยบนเนินทราย-ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ซิดนีย์ ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ออสเตรเลีย : HIGHLIGHT SYDNEY (รายการ B) 5 วัน 3 คืน (110420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ออสเตรเลียขายดี
ทัวร์ออสเตรเลีย : BIG HIGHLIGHT MELBOURNE 5 วัน 3 คืน (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : DELIGHT AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 64,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : ENJOY AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 66,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : POPULAR AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 67,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : PARADISE AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 72,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : SYDNEY MELBOURNE 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 78,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top