ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ : FLOW SINGAPORE PLUS 3 วัน 2 คืน (300520)
ทัวร์สิงคโปร์ : FLOW SINGAPORE PLUS 3 วัน 2 คืน (300520)
เส้นทาง ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 8,888
รหัสทัวร์ THS12-SL-SG-24OCT19-30MAY20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน SL
สิงคโปร์-MERLION-วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
GARDEN BY THE BAY-มารีน่า เบย์ แซนด์
ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT-Free & Easy
Fort Canning Park - Duty Free Shop
วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ 
ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด-THE JEWEL CHANGI 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
X อาหาร อาหาร
  2 Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
X X X
  3 Fort Canning Park - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI – สนามบิน – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : Fort Canning Park - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI – สนามบิน – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์สิงคโปร์ : FLOW SINGAPORE PLUS 3 วัน 2 คืน (300520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์สิงคโปร์ขายดี
ทัวร์สิงคโปร์ : FLOW SINGAPORE PLUS 3 วัน 2 คืน (300520)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์สิงคโปร์ : SO SHIOK 3 วัน 2 คืน (300520)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SO SHIOK!! 3 วัน 2 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์สิงคโปร์ : GQ1SIN-SQ005 SINGAPORE INFINITE FUN 3 วัน 2 คืน (270620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 16,999
ทัวร์สิงคโปร์ : SYMBOLIC SINGAPORE 3 วัน 2 คืน (290520)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE NEW FULL OPTION 4 วัน 3 คืน (280520)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 26,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top