ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ศรีลังกา : GQ3CMB-UL004 SRI LANKA THE WONDER OF ASIA ศรีลังกา 6 วัน 4 คืน (250320)
ทัวร์ศรีลังกา : GQ3CMB-UL004 SRI LANKA THE WONDER OF ASIA ศรีลังกา 6 วัน 4 คืน (250320)
เส้นทาง ทัวร์ศรีลังกา
ราคาเริ่มต้น 29,900
รหัสทัวร์ THG1-UL-LK-25-30MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน UL
โคลัมโบ - เขาสิกิริยา - วัดถ้ำดัมบูลล่า
แคนดี้ - วัดพระเขี้ยวแก้ว – นูวาร่าเอลิยา
ไร่ชา - เอลล่า – Nine Arches Bridge
กตรคาม - วัดกตรคามเทวาลัย
อุทยานแห่งชาติยาลา - GAME DRIVE
กอลล์ – เมืองเก่ากอลล์ – ป้อมปราการเมืองกอลล์
มิริซาซ่า - ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา
วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม - ศูนย์การค้า ODEL
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – เขาสิกิริยา
X อาหาร อาหาร
  2 วัดถ้ำดัมบูลล่า – แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – นูวาร่าเอลิยา – ไร่ชา
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เอลล่า – Nine Arches Bridge – กตรคาม - วัดกตรคามเทวาลัย
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อุทยานแห่งชาติยาลา - GAME DRIVE – กอลล์ – เมืองเก่ากอลล์ – ป้อมปราการเมืองกอลล์ - มิริซาซ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม - ศูนย์การค้า ODEL – สนามบิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 โคลัมโบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – เขาสิกิริยา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดถ้ำดัมบูลล่า – แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – นูวาร่าเอลิยา – ไร่ชา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เอลล่า – Nine Arches Bridge – กตรคาม - วัดกตรคามเทวาลัย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติยาลา - GAME DRIVE – กอลล์ – เมืองเก่ากอลล์ – ป้อมปราการเมืองกอลล์ - มิริซาซ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม - ศูนย์การค้า ODEL – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : โคลัมโบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ศรีลังกา : GQ3CMB-UL004 SRI LANKA THE WONDER OF ASIA ศรีลังกา 6 วัน 4 คืน (250320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top