ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว : BT-LAO02 FD มหัศจรรย์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (300520)
ทัวร์ลาว : BT-LAO02 FD มหัศจรรย์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (300520)
เส้นทาง ทัวร์ลาว เวียงจันทน์
ทัวร์ลาว วังเวียง
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง
ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น 12,900
รหัสทัวร์ THB11-FD-LA-23NOV19-30MAY20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง
ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี
วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง
พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง
พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ– เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี
X X อาหาร
  2 วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ– เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
07 - 09 มี.ค. 63
13,900
16,900
-
13,500
12,900
21 - 23 มี.ค. 63
13,900
16,900
-
13,500
12,900
04 - 06 เม.ย. 63
15,900
18,900
-
15,500
14,900
11 - 13 เม.ย. 63
16,900
19,900
-
16,500
15,900
12 - 14 เม.ย. 63
16,900
19,900
-
16,500
15,900
13 - 15 เม.ย. 63
16,900
19,900
-
16,500
15,900
02 - 04 พ.ค. 63
15,900
18,900
-
15,500
14,900
16 - 18 พ.ค. 63
13,900
16,900
-
13,500
12,900
30 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63
13,900
16,900
-
13,500
12,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ลาว : BT-LAO02 FD มหัศจรรย์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (300520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ลาวขายดี
ทัวร์ลาว : PACKAGE หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (310320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,999
ทัวร์ลาว : เวียงจัน วังเวียง 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,688
ทัวร์ลาว : Sabaidee LuangPrabang Vientiane Vang Vieng 3 วัน 2 คืน (220320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,900
ทัวร์ลาว : Package Sabaidee Easy Tour หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (310320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ลาว : PAKSE PAKSONG CHAMPASAK 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top