ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : BT-DME01 TG มหัศจรรย์ Russia Winter Festival 6 วัน 4 คืน (040420)
ทัวร์รัสเซีย : BT-DME01 TG มหัศจรรย์ Russia Winter Festival 6 วัน 4 คืน (040420)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ราคาเริ่มต้น 45,900
รหัสทัวร์ THB11-TG-RU-23JAN-4APR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์-สถานีรถไฟความเร็วสูง
เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก-วิหารเซนต์ไอแซค
ป้อมปิเตอร์ และปอล
พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังฤดูหนาว-พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ  
โบสถ์หยดเลือด-สถานีรถไฟความเร็วสูง
เมืองมอสโคว์-จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
ห้างสรรพสินค้า GUM-ถนนอาร์บัตสตรีท
ชมการแสดงละครสัตว์-พระราชวังเคลมลิน
โบสถ์อัสสัมชัญ-พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
X X X
  2 สถานีรถไฟความเร็วสูง-เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก-วิหารเซนต์ไอแซค-ป้อมปิเตอร์ และปอล
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูหนาว-พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ-โบสถ์หยดเลือด
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์ - สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - GUM-อารบัตสตรีท - ชมการแสดงละครสัตว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 พระราชวังเคลมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - สนามบินโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สถานีรถไฟความเร็วสูง-เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก-วิหารเซนต์ไอแซค-ป้อมปิเตอร์ และปอล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูหนาว-พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ-โบสถ์หยดเลือด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์ - สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - GUM-อารบัตสตรีท - ชมการแสดงละครสัตว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พระราชวังเคลมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - สนามบินโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : BT-DME01 TG มหัศจรรย์ Russia Winter Festival 6 วัน 4 คืน (040420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top