ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THC9-EK-EU-5MAY-23JUL20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
มิลาน-เวนิส เมสเตร้-เกาะเวนิส
จัตุรัสซานมาร์โค-เมืองโบโลญญ่า
ย่านเมืองเก่า-ปิซ่า-หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
ลา สเปเซีย-ชิงเคว เทเร-เมืองเจนัว
มหาวิหารซานลอเรนโซ
เมืองเจนัว-Serravalle Designer Outlet
มหาวิหารดูโอโม่-ทะเลสาบโคโม่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ดูไบ-มิลาน-เวนิส เมสเตร้-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค
X อาหาร อาหาร
  3 เมืองโบโลญญ่า-ย่านเมืองเก่า-ปิซ่า-หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ลา สเปเซีย-ชิงเคว เทเร-เมืองเจนัว-มหาวิหารซานลอเรนโซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองเจนัว-Serravalle Designer Outlet-กรุงมิลาน
อาหาร X อาหาร
  6 มิลาน-มหาวิหารดูโอโม่-ทะเลสาบโคโม่-สนามบิน-ดูไบ
อาหาร อาหาร X
  7 ดูไบ-กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ-มิลาน-เวนิส เมสเตร้-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองโบโลญญ่า-ย่านเมืองเก่า-ปิซ่า-หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ลา สเปเซีย-ชิงเคว เทเร-เมืองเจนัว-มหาวิหารซานลอเรนโซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองเจนัว-Serravalle Designer Outlet-กรุงมิลาน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มิลาน-มหาวิหารดูโอโม่-ทะเลสาบโคโม่-สนามบิน-ดูไบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : ดูไบ-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top