ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก โปแลนด์
ราคาเริ่มต้น 39,999
รหัสทัวร์ THV1-EK-EU-11MAR-1JUN20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
วอร์ซอ - โทรุน - พอชนัน - วรอตสวัฟ
คราคูฟ - พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ 
เหมืองเกลือวิลิชก้า - ชมเมือง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินสุวรรณภูมิ - วอร์ซอ - โทรุน
X X อาหาร
  3 โทรุน - พอชนัน - วรอตสวัฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 คราคูฟ - พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ - เหมืองเกลือวิลิชก้า - คราคูฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 คราคูฟ - ชมเมือง - วอร์ซอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 วอร์ซอว์ - ดูไบ - ประเทศไทย
อาหาร X X
  7 ประเทศไทย
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - วอร์ซอ - โทรุน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โทรุน - พอชนัน - วรอตสวัฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : คราคูฟ - พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ - เหมืองเกลือวิลิชก้า - คราคูฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : คราคูฟ - ชมเมือง - วอร์ซอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : วอร์ซอว์ - ดูไบ - ประเทศไทย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top