ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ยุโรปตะวันออก 3 ปราสาทดัง ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ค-เยอรมัน 8 วัน (231119)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ยุโรปตะวันออก 3 ปราสาทดัง ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ค-เยอรมัน 8 วัน (231119)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THV3-TG-EU-7SEP-23NOV19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
บูดาเปสต์(ฮังการี)-บราติสลาวา (สโลวัค)-บราติสลาวา (สโลวัค) -ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)-ปราสาทปราค-เชสกี้บูโยวิช -อิงกอลสตดัท์(เยอรมัน) -ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา -ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 กรุงเทพฯ-เวียนนา (ออสเตรีย)-บูดาเปสต์ (ฮังการี)
X อาหาร X
  3 บูดาเปสต์(ฮังการี)-บราติสลาวา (สโลวัค)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 บราติสลาวา (สโลวัค)-ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)-ปราสาทปราค-เชสกี้บูโยวิช
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เชสกี้บูโยวิช (สาธารณรัฐเช็ค)-อิงกอลสตดัท์(เยอรมัน) -ฟุสเซ่น
อาหาร X อาหาร
  6 ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค
อาหาร อาหาร X
  7 มิวนิค-สนามบิน
อาหาร X X
  8 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ-เวียนนา (ออสเตรีย)-บูดาเปสต์ (ฮังการี)
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : บูดาเปสต์(ฮังการี)-บราติสลาวา (สโลวัค)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บราติสลาวา (สโลวัค)-ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)-ปราสาทปราค-เชสกี้บูโยวิช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เชสกี้บูโยวิช (สาธารณรัฐเช็ค)-อิงกอลสตดัท์(เยอรมัน) -ฟุสเซ่น
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : มิวนิค-สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ยุโรปตะวันออก 3 ปราสาทดัง ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ค-เยอรมัน 8 วัน (231119)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top