ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย : DUO PLUS MAL-SIN 4 วัน 3 คืน (311219)
ทัวร์มาเลเซีย : DUO PLUS MAL-SIN 4 วัน 3 คืน (311219)
เส้นทาง ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THS12-AK-MY-17MAY-31DEC19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์
มะละกา – จัตุรัสดัชท์สแควร์ – ยะโฮว์บารู
สิงคโปร์ - CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน
วัดเจ้าแม่กวนอิม - UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมค่าบัตร)
มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full 
วัดพระเขี้ยวแก้ว - Garden By The bay
ถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI 
สายการบิน : 
AIR ASIA (AK)
SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-16,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์
X อาหาร X
  2 ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชท์สแควร์– ยะโฮว์บารู
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 สิงคโปร์- CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมค่าบัตร) - มารีน่า เบย์ แซนด์– ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full
อาหาร X X
  4 วัดพระเขี้ยวแก้ว - Garden by the bay - ถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชท์สแควร์– ยะโฮว์บารู
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สิงคโปร์- CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมค่าบัตร) - มารีน่า เบย์ แซนด์– ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : วัดพระเขี้ยวแก้ว - Garden by the bay - ถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มาเลเซีย : DUO PLUS MAL-SIN 4 วัน 3 คืน (311219)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์มาเลเซียขายดี
ทัวร์มาเลเซีย : THE FLASH MALAYSIA 3 วัน 2 คืน (010120)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,999
ทัวร์มาเลเซีย : DUO PLUS MAL-SIN 4 วัน 3 คืน (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์มาเลเซีย : เปิดใจ KOTA KINABALU 3 วัน 2 คืน (171019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 15,555
ทัวร์มาเลเซีย : GQ1KUL-MH001 MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน (200919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top