ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มองโกเลีย : มองโกเลียใน ดินแดนเจงกีสข่านผู้ยิ่งใหญ่ 6 วัน 4 คืน (160620)
ทัวร์มองโกเลีย : มองโกเลียใน ดินแดนเจงกีสข่านผู้ยิ่งใหญ่ 6 วัน 4 คืน (160620)
เส้นทาง ทัวร์มองโกเลีย
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THP14-CA-MN-19MAY-16JUN20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน CA
โฮฮอท – วัดต้าเจา – ถนนโบราณ
ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน – พักเกอร์ หรือ กระโจม (มีห้องน้ำในตัว)
เนินทรายเสี่ยงซานวาน (รวมกระเช้า)
ออร์ดอส – สุสานเจงกีสข่าน
เขตเมืองใหม่คังปาสือ
วัดม่ายไตเจา - ตลาดหงเฉียว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – โฮฮอท (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – วัดต้าเจา – ถนนโบราณ
X อาหาร อาหาร
  3 โฮฮอท – ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน – พักเกอร์ หรือ กระโจม (มีห้องน้ำในตัว)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน – กิจกรรมทะเลทราย เนินทรายเสี่ยงซานวาน (รวมกระเช้า) – ออร์ดอส
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ออร์ดอส – สุสานเจงกีสข่านเขตเมืองใหม่คังปาสือ – วัดม่ายไตเจา – โฮฮอท
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 โฮฮอท – ปักกิ่ง – ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – โฮฮอท (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – วัดต้าเจา – ถนนโบราณ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โฮฮอท – ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน – พักเกอร์ หรือ กระโจม (มีห้องน้ำในตัว)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน – กิจกรรมทะเลทราย เนินทรายเสี่ยงซานวาน (รวมกระเช้า) – ออร์ดอส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ออร์ดอส – สุสานเจงกีสข่านเขตเมืองใหม่คังปาสือ – วัดม่ายไตเจา – โฮฮอท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : โฮฮอท – ปักกิ่ง – ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มองโกเลีย : มองโกเลียใน ดินแดนเจงกีสข่านผู้ยิ่งใหญ่ 6 วัน 4 คืน (160620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์มองโกเลียขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top