ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : RGN-PV01-SL พม่า ไหว้พระ 9 วัด พัก 5 ดาว 2 วัน 1 คืน (280620)
ทัวร์พม่า : RGN-PV01-SL พม่า ไหว้พระ 9 วัด พัก 5 ดาว 2 วัน 1 คืน (280620)
เส้นทาง ทัวร์พม่า สิเรียม
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 5,999
รหัสทัวร์ THP3-SL-MM-1JAN-28JUN20
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน SL
ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธรูปงาทัตจี
พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์ซูเล-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
วัดเอ็งดอยา-วัดบารมี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธรูปงาทัตจี-พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์ซูเล- เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
X อาหาร อาหาร
  2 ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดเอ็งดอยา-วัดบารมี- สนามบิน
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธรูปงาทัตจี-พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์ซูเล- เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดเอ็งดอยา-วัดบารมี- สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : RGN-PV01-SL พม่า ไหว้พระ 9 วัด พัก 5 ดาว 2 วัน 1 คืน (280620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top