ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : PMM02B-SL PRO MYANMAR ย่างกุ้ง สิเรียม บูชาเทพทันใจ 2 องค์ 2 วัน 1 คืน (030520)
ทัวร์พม่า : PMM02B-SL PRO MYANMAR ย่างกุ้ง สิเรียม บูชาเทพทันใจ 2 องค์ 2 วัน 1 คืน (030520)
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า สิเรียม
ราคาเริ่มต้น 6,588
รหัสทัวร์ THJ6-SL-MM-12JAN-3MAY20
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน SL
ย่างกุ้ง-เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)
เจดีย์สุเหร่ เทพทันใจ-โปตาทาวน์ เทพทันใจ
เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-ตลาดสก็อต
วัดบารมี-พระหยกขาว-ช้างเผือก

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)-เจดีย์สุเหร่ เทพทันใจ-โปตาทาวน์ เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
X อาหาร อาหาร
  2 พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-ตลาดสก็อต-วัดบารมี-พระหยกขาว-ช้างเผือก-สนามบิน-ดอนเมือง
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)-เจดีย์สุเหร่ เทพทันใจ-โปตาทาวน์ เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-ตลาดสก็อต-วัดบารมี-พระหยกขาว-ช้างเผือก-สนามบิน-ดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : PMM02B-SL PRO MYANMAR ย่างกุ้ง สิเรียม บูชาเทพทันใจ 2 องค์ 2 วัน 1 คืน (030520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top