ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์บาหลี : ZDPS10 อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 3D2N (เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์) (260620)
ทัวร์บาหลี : ZDPS10 อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 3D2N (เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์) (260620)
เส้นทาง ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 10,999
รหัสทัวร์ THZ1-SL-ID-6DEC19-26JUN20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน SL
เมืองบาหลี – ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน 
วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี
ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – วัดกลางน้ำ อูลันดานู
วิหารทานาล็อต - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์
ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – สวนพระวิษณุ
ร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระไรห์ – เมืองบาหลี – ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน
X X อาหาร
  2 วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – วิหารทานาล็อต
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – สวนพระวิษณุ – ร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์ มหาภารตะ – สนามบินงูระไรห์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระไรห์ – เมืองบาหลี – ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – วิหารทานาล็อต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – สวนพระวิษณุ – ร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์ มหาภารตะ – สนามบินงูระไรห์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์บาหลี : ZDPS10 อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 3D2N (เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์) (260620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซียขายดี
ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3D2N (280320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์บาหลี : BALI FOLLOW REVIEW 4 วัน 3 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top