ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์บาหลี : BT-BAL03 SL มหัศจรรย์ Bali บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (190620)
ทัวร์บาหลี : BT-BAL03 SL มหัศจรรย์ Bali บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (190620)
เส้นทาง ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 22,900
รหัสทัวร์ THB11-SL-ID-8FEB-19JUN20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน SL
บาหลี - หาดจิมบารัน
ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน.
บุโรพุทโธ - วัดปะวน 
วัดเมนดุต - ช้อปปปิ้ง
วัดบราตัน - นาขั้นบันได
วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน 
หมู่บ้านคินตามณี - วัดเบซากิห์ 
วัดเลมปูยางค์ - บาหลี สวิงค์ 
วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - บาหลี - หาดจิมบารัน
X X อาหาร
  2 บาหลี - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน - บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต - ช้อปปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ย็อกยาการ์ตา - บาหลี - วัดบราตัน - นาขั้นบันได
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 บาหลี สวิงค์ - วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา - กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - บาหลี - หาดจิมบารัน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : บาหลี - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน - บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต - ช้อปปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ย็อกยาการ์ตา - บาหลี - วัดบราตัน - นาขั้นบันได
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : บาหลี สวิงค์ - วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์บาหลี : BT-BAL03 SL มหัศจรรย์ Bali บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (190620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซียขายดี
ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3D2N (280320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์บาหลี : BALI FOLLOW REVIEW 4 วัน 3 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top