ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์บาหลี : BT-BAL01 SL มหัศจรรย์ Bali เที่ยวครบ ทุกจุดไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน (250620)
ทัวร์บาหลี : BT-BAL01 SL มหัศจรรย์ Bali เที่ยวครบ ทุกจุดไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน (250620)
เส้นทาง ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 14,900
รหัสทัวร์ THB11-SL-ID-30JAN-25JUN20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
บาหลี - จิมบารัน-บารองแดนซ์
วัดบราตัน - นาขั้นบันได
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – คินตามณี
วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์ 
บาหลี สวิงค์ – วิหารทานาต์ลอต
ร้านกฤษณา
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - บาหลี - จิมบารัน
X X อาหาร
  2 บารองแดนซ์ - วัดบราตัน - นาขั้นบันได
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – คินตามณี – วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 บาหลี สวิงค์ – วิหารทานาต์ลอต – ร้านกฤษณา – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - บาหลี - จิมบารัน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : บารองแดนซ์ - วัดบราตัน - นาขั้นบันได
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – คินตามณี – วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บาหลี สวิงค์ – วิหารทานาต์ลอต – ร้านกฤษณา – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์บาหลี : BT-BAL01 SL มหัศจรรย์ Bali เที่ยวครบ ทุกจุดไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน (250620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซียขายดี
ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3D2N (280320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์บาหลี : BALI FOLLOW REVIEW 4 วัน 3 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top