ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : EASY WINTER IN TURKEY 8 วัน 6 คืน (260320)
ทัวร์ตุรกี : EASY WINTER IN TURKEY 8 วัน 6 คืน (260320)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 29,900
รหัสทัวร์ THZ2-TK-TR-8OCT19-26MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน TK

อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย

เมืองไอย์วาลิก-วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์)

เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่

เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า

พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่

กรุงอังการ่า – พระราชวังโดลมาบาห์เช

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์

สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
X X อาหาร
  2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล
อาหาร อาหาร X
  8 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : EASY WINTER IN TURKEY 8 วัน 6 คืน (260320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ตุรกีขายดี
ทัวร์ตุรกี : Oho! Turkey Winter สุดคุ้ม 9 วัน 7 คืน (210320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 24,900
ทัวร์ตุรกี : Good Morning Turkey Winter 8 วัน 6 คืน (280320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 26,900
ทัวร์ตุรกี : TURKEY ANATOLIA 9 วัน 7 คืน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : IST03 TURKEY FANTASTIC 9 วัน 6 คืน (240420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,999
ทัวร์ตุรกี : EASY WINTER IN TURKEY 8 วัน 6 คืน (260320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,900
ทัวร์ตุรกี : TK304 มนต์รัก TURKEY 8 วัน 6 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ตุรกี : TK305 มนต์เสน่ห์ TURKEY 8 วัน 6 คืน (110320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top