ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 17,777
รหัสทัวร์ THS21-XW-JP-15APR-29MAY20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XW
วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ 
หอคอยโตเกียวสกายทรี 
ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเนะ 
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลต 
เมืองยานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ                                  
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 -  กันดั้มโอไดบะ
เทศกาลทุ่งดอกพิงค์มอส 
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 
เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น 
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ 
ดิสนีย์ซี - วัดนาริตะซัง ชินโชจิ 
ช้อปปิ้งอิออนมอล์ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี - ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเนะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลต – เมืองยานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
X อาหาร X
  3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – เทศกาลทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - กันดั้มโอไดบะ
อาหาร อาหาร X
  4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ - ดิสนีย์ซี
อาหาร X X
  5 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี - ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเนะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลต – เมืองยานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – เทศกาลทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - กันดั้มโอไดบะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ - ดิสนีย์ซี
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
15 - 19 เม.ย. 63
24,777
32,677
-
-
-
16 - 20 เม.ย. 63
20,777
28,677
-
-
-
17 - 21 เม.ย. 63
20,777
28,677
-
-
-
23 - 27 เม.ย. 63
20,777
28,677
-
-
-
29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
22,777
30,677
-
-
-
30 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63
24,777
32,677
-
-
-
01 - 05 พ.ค. 63
23,777
31,677
-
-
-
02 - 06 พ.ค. 63
23,777
31,677
-
-
-
07 - 11 พ.ค. 63
19,777
27,677
-
-
-
08 - 12 พ.ค. 63
19,777
27,677
-
-
-
13 - 17 พ.ค. 63
19,777
27,677
-
-
-
14 - 18 พ.ค. 63
19,777
27,677
-
-
-
15 - 19 พ.ค. 63
19,777
27,677
-
-
-
20 - 24 พ.ค. 63
19,777
27,677
-
-
-
21 - 25 พ.ค. 63
19,777
27,677
-
-
-
22 - 26 พ.ค. 63
19,777
27,677
-
-
-
27 - 31 พ.ค. 63
19,777
27,677
-
-
-
28 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63
19,777
27,677
-
-
-
29 พ.ค. 63 - 02 มิ.ย. 63
20,777
28,677
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top