ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : ZKMG07 จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป 4D3N (เลสโก พญาบุปผา) (300919)
ทัวร์จีน : ZKMG07 จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป 4D3N (เลสโก พญาบุปผา) (300919)
เส้นทาง ทัวร์จีน คุนหมิง
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 8,999
รหัสทัวร์ THZ1-8L-CN-1JUL-30SEP19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน 8L
เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน – เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง -สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden – ตำหนักทองจินเตี้ยน – เมืองโบราณกวนตู้ – หมู่บ้าน วัฒนธรรมยูนนาน – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย -ภูเขาซีซาน – วัดหยวนทง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง
X X X
  2 เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน – เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden – ตำหนักทองจินเตี้ยน – เมืองโบราณกวนตู้ – หมู่บ้าน วัฒนธรรมยูนนาน – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ภูเขาซีซาน – วัดหยวนทง – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน – เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden – ตำหนักทองจินเตี้ยน – เมืองโบราณกวนตู้ – หมู่บ้าน วัฒนธรรมยูนนาน – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ภูเขาซีซาน – วัดหยวนทง – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : ZKMG07 จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป 4D3N (เลสโก พญาบุปผา) (300919)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top