ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
ทัวร์จีน : SCK2  คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน คุนหมิง
ราคาเริ่มต้น 6,777
รหัสทัวร์ THS21-SC-CN-21FEB-24MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
สายการบิน SC
สวนน้ำตกคุนหมิง – ตะลุยถ้ำไซอิ๋ว 
นั่งรถไฟลอดถ้ำ - สะพานกระจก
สวนพฤกษ์ศาสตร์คุนหมิง 
เมืองโบราณกวนตู้ - เจดีย์โบราณ 
วัดเส้าหลิน – ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่ายูนนาน 
ตลาดหมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน - ร้านบัวหิมะ 
ซุ้มประตูม้าทอง + ไก่หยก - ถนนคนเดินจินปี้ลู่              
วัดหยวนทง  - ศาลาแปดเหลี่ยมเจ้าแม่กวนอิม
ช้อปปิ้งถนนคนเดินฉาหม่าฮั่วเจียลู่
เลือกซื้อ OPTION  ขึ้นภูเขาซีซาน + ประตูมังกร (รวมค่า กระเช้า –รถแบตเตอรี่)  
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติคุนหมิง (จีน) - สวนน้ำตกคุนหมิง – ตะลุยถ้ำไซอิ๋ว – นั่งรถไฟลอดถ้ำ - สะพานกระจ
X อาหาร อาหาร
  3 สวนพฤกษ์ศาสตร์คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ - เจดีย์โบราณ - วัดเส้าหลิน – ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่ายูนนาน - ตลาดหมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน - ร้านบัวหิมะ – ซุ้มประตูม้าทอง + ไก่หยก - ถนนคนเดินจินปี้ลู่
อาหาร อาหาร X
  4 วัดหยวนทง - ศาลาแปดเหลี่ยมเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งถนนคนเดินฉาหม่าฮั่วเจียลู่ หรือ เลือกซื้อ OPTION ขึ้นภูเขาซีซาน + ประตูมังกร (รวมค่า กระเช้า –รถแบตเตอรี่) - สนามบินนานาชาติคุนหมิง
อาหาร อาหาร X
  5 สนามบินนานาชาติคุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติคุนหมิง (จีน) - สวนน้ำตกคุนหมิง – ตะลุยถ้ำไซอิ๋ว – นั่งรถไฟลอดถ้ำ - สะพานกระจ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สวนพฤกษ์ศาสตร์คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ - เจดีย์โบราณ - วัดเส้าหลิน – ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่ายูนนาน - ตลาดหมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน - ร้านบัวหิมะ – ซุ้มประตูม้าทอง + ไก่หยก - ถนนคนเดินจินปี้ลู่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : วัดหยวนทง - ศาลาแปดเหลี่ยมเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งถนนคนเดินฉาหม่าฮั่วเจียลู่ หรือ เลือกซื้อ OPTION ขึ้นภูเขาซีซาน + ประตูมังกร (รวมค่า กระเช้า –รถแบตเตอรี่) - สนามบินนานาชาติคุนหมิง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินนานาชาติคุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top