ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน เซียงไฮ้
ราคาเริ่มต้น 11,899
รหัสทัวร์ THG15-XJ-CN-9OCT-28DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว(รวมค่าล่องเรือ) 
–เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
– สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว) 
-ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง– อุโมงค์เลเซอร์ 
–ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
X X X
  2 ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว(รวมค่าล่องเรือ) –เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
X อาหาร อาหาร
  3 เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)
อาหาร X X
  4 ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง –ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์เลเซอร์ –ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว– สนามบินผู่ตง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว(รวมค่าล่องเรือ) –เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง –ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์เลเซอร์ –ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว– สนามบินผู่ตง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top