ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : BT-KMG01 มหัศจรรย์ คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ สะพานแก้ว 5 วัน 2 คืน (200320)
ทัวร์จีน : BT-KMG01 มหัศจรรย์ คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ สะพานแก้ว 5 วัน 2 คืน (200320)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน คุนหมิง
ราคาเริ่มต้น 7,900
รหัสทัวร์ THB11-SC-CN-15JAN-20MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
สายการบิน SC
ถ่างเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตแตอรี่+กระเช้า)
ตงชวน - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ไร่สตรอว์เบอร์รี่
ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว (รวมสไลเดอร์ขากลับ)
ร้านบัวหิมะ - วัดหยวนทง - อุทยานน้ำตกคุนหมิง
ประตูม้าทองไก่หยก - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจินปี้ลู่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ถ่างเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตแตอรี่+กระเช้า)
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ตงชวน - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว (รวมสไลเดอร์ขากลับ)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ร้านบัวหิมะ - วัดหยวนทง - อุทยานน้ำตกคุนหมิง - ประตูม้าทองไก่หยก - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ท่าอากาศยายนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ถ่างเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตแตอรี่+กระเช้า)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ตงชวน - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว (รวมสไลเดอร์ขากลับ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ร้านบัวหิมะ - วัดหยวนทง - อุทยานน้ำตกคุนหมิง - ประตูม้าทองไก่หยก - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ท่าอากาศยายนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : BT-KMG01 มหัศจรรย์ คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ สะพานแก้ว 5 วัน 2 คืน (200320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top