ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์แดน : JOR-WF7D5N-WY WONDERFUL JORDAN 7 DAYS (110420)
ทัวร์จอร์แดน : JOR-WF7D5N-WY WONDERFUL JORDAN 7 DAYS (110420)
เส้นทาง ทัวร์จอร์แดน
ราคาเริ่มต้น 49,555
รหัสทัวร์ THP3-WY-JO-5DEC19-11APR20
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน WY
อัมมาน – เจอราช- อัจลุน– เพตรา                       
เพตรา -วาดิรัม - JEEP TOUR
อควาบา – เรือท้องกระจก
เครัคหรือโชบัค – มาดาบา
MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea
AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER
ห้าง CITY MALL-CARREFOUR
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ- โอมาน MCT - อัมมาน AMM
X X X
  2 อัมมาน – เจอราช- อัจลุน– เพตรา
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เพตรา -วาดิรัม- JEEP TOUR - AQABA
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อควาบา AQABA – เรือท้องกระจก –เครัคหรือโชบัค – อัมมาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 อัมมาน –มาดาบา –MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea – อัมมาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER - ห้าง CITY MALL-CARREFOUR - โอมาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 โอมาน – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ- โอมาน MCT - อัมมาน AMM
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อัมมาน – เจอราช- อัจลุน– เพตรา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เพตรา -วาดิรัม- JEEP TOUR - AQABA
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อควาบา AQABA – เรือท้องกระจก –เครัคหรือโชบัค – อัมมาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อัมมาน –มาดาบา –MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea – อัมมาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER - ห้าง CITY MALL-CARREFOUR - โอมาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : โอมาน – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์แดน : JOR-WF7D5N-WY WONDERFUL JORDAN 7 DAYS (110420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์แดนขายดี
ทัวร์จอร์แดน : EK019 MARVELOUS JORDAN 7 วัน (100320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 46,900
ทัวร์จอร์แดน : JOR-WF7D5N-WY WONDERFUL JORDAN 7 DAYS (110420)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,555
ทัวร์จอร์แดน : GQ3AMM-EK001 The Mystic Of Jordan 7 DAYS 4 NIGHTS (020620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์จอร์แดน : ไฮไลท์จอร์แดน 6 วัน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 58,900
ทัวร์จอร์แดน : EK019 MARVELOUS JORDAN 7 วัน (020720)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 46,900
ทัวร์จอร์แดน : AMAZING JORDAN 6 วัน 3 คืน (081220)
เดินทาง ส.ค.-ก.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,999
ทัวร์จอร์แดน : VIEWKU01A JORDAN DELUXE 7 วัน 5 คืน (090420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 55,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top