ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : GQ3TBS-EK001 THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง 6 วัน 3 คืน (100620)
ทัวร์จอร์เจีย : GQ3TBS-EK001 THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง 6 วัน 3 คืน (100620)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 34,333
รหัสทัวร์ THG1-EK-GD-11FEB-10JUN20
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน EK
ทบิลิซี - คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้
อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ป้อมอันนานูรี 
อัพลิสต์ชิเคห์ - มิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี 
อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - โบสถ์เมเคตี - เมืองเก่า 
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี
ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ - ช้อปปิ้งห้าง East Poin
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ดูไบ – ทบิลิซี - คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้
X X อาหาร
  3 อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย–ป้อมอันนานูรี – อัพลิสต์ชิเคห์ - ทบิลิซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – เมืองเก่า – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ทบิลิซี – โรงอาบน้ำโบราณ – วิหารซีโอนี –ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ - ช้อปปิ้งห้าง East Point – สนามบิน – ดูไบ
อาหาร X X
  6 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – ทบิลิซี - คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย–ป้อมอันนานูรี – อัพลิสต์ชิเคห์ - ทบิลิซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – เมืองเก่า – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ทบิลิซี – โรงอาบน้ำโบราณ – วิหารซีโอนี –ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ - ช้อปปิ้งห้าง East Point – สนามบิน – ดูไบ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : GQ3TBS-EK001 THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง 6 วัน 3 คืน (100620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top