ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 33,900
รหัสทัวร์ THC9-EK-GD-3DEC19-17MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน EK
ทบิลิซี-เมืองมิสเคต้า-วิหารจวารี
วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองถ้ำอุพลิสชิเค
Gallery Mall Shoppin-ป้อมอนานูรี
เมืองคาซเบกี้-เทือกเขาคอเคซัส
โบสถ์เกอร์เกตี้-เมืองกูดาอูรี-เมืองทบิลิซี
อนุสาวรีย์ the chronicle Of Georgia-Tbilisi Mall

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ดูไบ-ทบิลิซี
X X อาหาร
  3 เมืองมิสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองถ้ำอุพลิสชิเค- Gallery Mall Shoppin
อาหาร อาหาร X
  4 ป้อมอนานูรี-เมืองคาซเบกี้-เทือกเขาคอเคซัส-โบสถ์เกอร์เกตี้-เมืองกูดาอูรี-เมืองทบิลิซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia-Tbilisi Mall-ดูไบ
อาหาร X X
  6 ดูไบ-กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ-ทบิลิซี
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองมิสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองถ้ำอุพลิสชิเค- Gallery Mall Shoppin
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ป้อมอนานูรี-เมืองคาซเบกี้-เทือกเขาคอเคซัส-โบสถ์เกอร์เกตี้-เมืองกูดาอูรี-เมืองทบิลิซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia-Tbilisi Mall-ดูไบ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : ดูไบ-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top