ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์กัมพูชา : REP001 เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (280820)
ทัวร์กัมพูชา : REP001 เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (280820)
เส้นทาง
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ
ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THS6-FD-KH-8FEB-28AUG20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ - นครวัด
ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายศรี – นครธม –ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม  – ไนท์มาร์เก็ต - ตลาดซาจ๊ะ
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ 
วัดพระพรหมรัตน์ - ร้านเครื่องเงิน 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
X อาหาร อาหาร
  2 ปราสาทบันทายศรี – นครธม –ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดพระพรหมรัตน์ ร้านเครื่องเงิน– ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ปราสาทบันทายศรี – นครธม –ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดพระพรหมรัตน์ ร้านเครื่องเงิน– ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์กัมพูชา : REP001 เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (280820)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top