ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGSXR-24026E แคชเมียร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล
ZGSXR-24026E แคชเมียร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 29,990
รหัสทัวร์ THZ1-6E-IN-03SEP-03NOV-2024
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน 6E
ZGSXR-24026E แคชเมียร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล

ชมเส้นทางที่สวยที่สุด เปรียบเสมือนถนนโลกพระจันทร์  คาร์กิล นั่งกระเช้ากุลมาร์คชมความงามดั่งฉายา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดลี
X X X
  2 สนามบินเดลี - สนามบินศรีนาคา - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ล่องเรือชมตลาดเช้า - ทะเลสาบดาล - เทือกเขาโซนามาร์ค - ธารน้ำแข็งกราเซีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 คาร์กิล - ชมเส้นทางที่สวยงามเปรียบเสมือน “ถนนโลกพระจันทร์” - Zojila Pass เมืองดราส - จุดชมวิวแม่น้ำ Drass - โซนามาร์ค
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 สนามบินเดลี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
อาหาร X X
  7
X X X
  8
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดลี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเดลี - สนามบินศรีนาคา - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ล่องเรือชมตลาดเช้า - ทะเลสาบดาล - เทือกเขาโซนามาร์ค - ธารน้ำแข็งกราเซีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : คาร์กิล - ชมเส้นทางที่สวยงามเปรียบเสมือน “ถนนโลกพระจันทร์” - Zojila Pass เมืองดราส - จุดชมวิวแม่น้ำ Drass - โซนามาร์ค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สนามบินเดลี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ :
อาหาร : X  X  X
วัน 8
สถานที่ :
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGSXR-24026E แคชเมียร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อินเดียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top