ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGRGN-23028M พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี - พักอินทร์แขวน 1 คืน
ZGRGN-23028M พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี - พักอินทร์แขวน 1 คืน
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 9,990
รหัสทัวร์ THZ1-8M-MM-05MAY-29OCT-2023
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน 8M
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
ชมความยิ่งใหญ่ของมหาเจดีย์ขเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
ชมพระราชวังบุเรงนอง
เจดีย์ชเวมอดอว์
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระเจดีย์โบตะทาวน
พระใหญ่หงาทัตจี
พักบนอินทร์แขวน 1 คืน
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว
พิเศษ บุฟเฟต์ชาบู
รวมค่าประกันแล้ว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์ แขวน
X อาหาร อาหาร
  2 พระธาตุอินทร์แขวน – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระ นอนตาหวาน – พระหงาทัตจี– สนามบินมิงกะลาดง – สนามบิน สุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์ แขวน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พระธาตุอินทร์แขวน – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระ นอนตาหวาน – พระหงาทัตจี– สนามบินมิงกะลาดง – สนามบิน สุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGRGN-23028M พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี - พักอินทร์แขวน 1 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top