ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGNRT-2406SQ โตเกียว นาริตะ นิกโก้ เซนได 7 วัน 4 คืน
ZGNRT-2406SQ  โตเกียว นาริตะ นิกโก้ เซนได  7 วัน 4 คืน
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต
ราคาเริ่มต้น 49,990
รหัสทัวร์ THZ1-SQ-JP-11APR-19APR-2024
ระยะเวลา 7วัน4คืน
สายการบิน SQ
สวนฟุนาโอกะโจชิ  
สักการะพระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ 
ชมดอกพิงค์มอส 
ซากปราสาทเซนได
นั่งรถรางชมฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ
ทะเลสาบอินาวะชิโระ 
ปราสาทสึรุกะ
หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ
ศาลเจ้าโทโชกุ 
สะพานชินเคียว 
ทะเลสาบชูเซ็นจิ
วัดอาซากุสะ
ตลาดปลาซึกิจิ 
เมืองคาวาโกเอะ 
ถนนคุราซึคุริ 
หอระฆังโทคิโนะคาเนะ 
ตรอกขนมหวานคาชิยะ โยโกโช
ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ 
ช้อปปิ้งชินจูกุ
พิเศษ!! ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
X X X
  2 สนามบินชางงี - สนามบินนาริตะ - จังหวัดอิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ เมืองเซนได - ซากปราสาทเซนได - Clis Road
X อาหาร X
  3 ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ - นั่งรถรางชมฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ - เมืองฟุกุชิมะ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - ดิวตีฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร อาหาร X
  5 โตเกียวอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
อาหาร X X
  6 เมืองอาซากุสะ – วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาซึกิจิ – เมืองคาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุริ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ - ตรอกขนมหวานคาชิยะ โยโกโช - อิออน มอลล์ – สนามบินฮาเนดะ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
อาหาร X X
  7 สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินชางงี - สนามบินนาริตะ - จังหวัดอิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ เมืองเซนได - ซากปราสาทเซนได - Clis Road
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ - นั่งรถรางชมฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ - เมืองฟุกุชิมะ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - ดิวตีฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : โตเกียวอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : เมืองอาซากุสะ – วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาซึกิจิ – เมืองคาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุริ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ - ตรอกขนมหวานคาชิยะ โยโกโช - อิออน มอลล์ – สนามบินฮาเนดะ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGNRT-2406SQ โตเกียว นาริตะ นิกโก้ เซนได 7 วัน 4 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top