ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGFUK-2404SQ ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ซากะ ชมเนโมฟิลา 6วัน 4 คืน (Singapore Airlines)
ZGFUK-2404SQ  ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ซากะ ชมเนโมฟิลา 6วัน 4 คืน (Singapore Airlines)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ
ราคาเริ่มต้น 39,990
รหัสทัวร์ THZ1-SQ-JP-10APR-15APR-2024
ระยะเวลา 6วัน4คืน
สายการบิน SQ
ถ่ายรูปคู่กันดั้ม
ชมบ่อทะเลเดือด
ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริ
เช็คอินหมู่บ้านยูฟุอิน
ขอพรศาลเจ้าดาไซฟุ
โทริอิกลางน้ำ โออุโอะ
สวนดอกไม้ ริมทะเลยูมิโนนะ
อิสระ 1 วัน (มีไกด์พาเที่ยว)
พิเศษ!! พักออนเซ็น 1 คืน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
X X X
  2 สนามบินชางงี - สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟุ อิน - บ่อทะเลเดือด - ยูเมะ ทาวน์
X อาหาร X
  3 ฟุกุโอกะ - สวนริมทะเลยูมิโนนะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคูชิดะ - ดิวตี้ฟรี - กันดัม้ พาร์ค
อาหาร อาหาร X
  4 ซากะ - ศาลเจ้าทาเคโอะ ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริ - โทริอิกลางน้า “โออุ โอะ - อิออน มอลล์
อาหาร อาหาร X
  5 เลือกอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเดินทางท่องเที่ยวในเมืองฟุกุ โอกะโดยมีไกด์พาเที่ยว (ไม่รวมค่าเดินทาง) อิสระอาหารกลางวัน และค่า ตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  6 สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินชางงี - สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟุ อิน - บ่อทะเลเดือด - ยูเมะ ทาวน์
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ฟุกุโอกะ - สวนริมทะเลยูมิโนนะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคูชิดะ - ดิวตี้ฟรี - กันดัม้ พาร์ค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ซากะ - ศาลเจ้าทาเคโอะ ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริ - โทริอิกลางน้า “โออุ โอะ - อิออน มอลล์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : เลือกอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเดินทางท่องเที่ยวในเมืองฟุกุ โอกะโดยมีไกด์พาเที่ยว (ไม่รวมค่าเดินทาง) อิสระอาหารกลางวัน และค่า ตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGFUK-2404SQ ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ซากะ ชมเนโมฟิลา 6วัน 4 คืน (Singapore Airlines)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top