ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
VZ-11 TAIPEI SUNMOON LAKE JIUFEN 4D2N
VZ-11 TAIPEI SUNMOON LAKE JIUFEN 4D2N
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 12,999
รหัสทัวร์ THF5-VZ-TW-18APR - 29SEP 2024
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน VZ
เสริมคามปัง เพิ่มความเฮง ได้ทั้งเที่ยว ได้ทั้งมู
ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา ชมวิวสุดชิว
ขอพรเพิ่มความเฮง 8 วัด
เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดัง จิ่วเฟิน
ช้อปสุดมันส์ ซีเหมินติง อี้จงไนต์มาร์เก็ต

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง -วัดเล่อเฉินกง- ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต
X อาหาร X
  3 ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - วัดสิงเทียนกง - วัดต้าหลงตงเป่าอันกง - วัดเทียนโฮวกง – ซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  4 ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – วัดหลงซาน – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดฮั่งโล้วแต้ - สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง -วัดเล่อเฉินกง- ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - วัดสิงเทียนกง - วัดต้าหลงตงเป่าอันกง - วัดเทียนโฮวกง – ซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – วัดหลงซาน – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดฮั่งโล้วแต้ - สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
VZ-11 TAIPEI SUNMOON LAKE JIUFEN 4D2N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top