ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
VRUS75WY-8 บินโอมาน ซาบซ่าน RUSSIA มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
VRUS75WY-8 บินโอมาน ซาบซ่าน RUSSIA มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 58,888
รหัสทัวร์ THV4-WY-RU-13OCT-2023-07MAR-2024
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน WY
บินโอมาน ซาบซ่าน 
นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา (มอสโก-เซนต์ปีเตอส์เบิร์ก)
เที่ยวมอสโก ถ่ายรูปคู่สัญลักษณ์ไอคอนรัสเซีย มหาวิหารเซนต์บาซิล
ชมความงดงามมรดกโลก สถาปัตยกรรมเก่าแก่ พระราชวังเครมลิน
ชมความงานโบสถ์หยดเลือด อนุสรณ์สถานพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2
เที่ยวเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก พระราชวังเฮอร์มิเทจ, พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต - สนามบินเชเรเมเตียโว - มอสโก
X X X
  2 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
อาหาร อาหาร X
  4 พระราชวังฤดูร้อน (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - มหาวิหารคาซาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - ถนนอารบัท - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS
อาหาร X อาหาร
  6 ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ประตูชัยมอสโก - OUTLET MALL - สนามบินเชเรเมเตียโว
อาหาร อาหาร X
  7 สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต - สนามบินเชเรเมเตียโว - มอสโก
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : พระราชวังฤดูร้อน (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - มหาวิหารคาซาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - ถนนอารบัท - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ประตูชัยมอสโก - OUTLET MALL - สนามบินเชเรเมเตียโว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
VRUS75WY-8 บินโอมาน ซาบซ่าน RUSSIA มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top