ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
VRUS107W5-9 RUSSIA จัดเต็ม ครบทุกไฮไลท์ มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ซากอร์ส
VRUS107W5-9 RUSSIA จัดเต็ม ครบทุกไฮไลท์ มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ซากอร์ส
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 54,777
รหัสทัวร์ THV4-W5-RU-01NOV-2023-15MAR-2024
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน W5
Great Life Russia 
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซากอร์ส
นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan
มหาวิหารเซนต์บาซิล, พระราชวังเครมลิน, ประตูชัยมอสโก, โบสถ์หยดเลือด
พระราชวังฤดูหนาว เฮมิเทจ, พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ, มหาวิหารคาซาน
มหาวิหารเซนต์ไอแซค, ช้อปปิ้งห้างกุม, ย่านถนนอาราบัท, ถนนเนฟสกี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
X อาหาร อาหาร
  3 โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
อาหาร อาหาร X
  4 พระราชวังแคทเธอรีน - มหาวิหารคาซาน - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS
อาหาร X อาหาร
  6 ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ถนนอารบัท
อาหาร อาหาร X
  7 เมืองซากอร์ส - โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ - ประตูชัยมอสโก
อาหาร อาหาร X
  8 **อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ตามอัธยาศัย**
อาหาร X X
  9 สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
อาหาร X X
  10 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : พระราชวังแคทเธอรีน - มหาวิหารคาซาน - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ถนนอารบัท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : เมืองซากอร์ส - โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ - ประตูชัยมอสโก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : **อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ตามอัธยาศัย**
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
VRUS107W5-9 RUSSIA จัดเต็ม ครบทุกไฮไลท์ มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ซากอร์ส
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top