ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
VRGN218M-2 MYANMAR ไหว้พระ 9 วัด ชีวิตดี๊ดี (ย่างกุ้ง หงสาวดี) 2 วัน 1 คืน
VRGN218M-2 MYANMAR ไหว้พระ 9 วัด ชีวิตดี๊ดี (ย่างกุ้ง หงสาวดี) 2 วัน 1 คืน
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 8,555
รหัสทัวร์ THV4-8M-MM-14OCT-23OCT-2023
ระยะเวลา 2วัน1คืน
สายการบิน 8M
เจดีย์ไจ๊ปุ่น
เจดีย์ชเวมอดอว์
พระราชวังบุเรงนอง
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์มหาวิชยะ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เจดีย์ไจ๊กะส่าน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง
X อาหาร อาหาร
  2 เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์มหาวิชยะ - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ+เทพ กระซิบ) - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัดพระเจดีย์พะเจ้างาทัตยี - เจดีย์ไจ๊กะส่าน - สนามบินย่างกุ้ง - สนามบินสุวรรณภูมิ
X อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์มหาวิชยะ - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ+เทพ กระซิบ) - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัดพระเจดีย์พะเจ้างาทัตยี - เจดีย์ไจ๊กะส่าน - สนามบินย่างกุ้ง - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
VRGN218M-2 MYANMAR ไหว้พระ 9 วัด ชีวิตดี๊ดี (ย่างกุ้ง หงสาวดี) 2 วัน 1 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top