ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
UIEU_007 2024-1 EASTERN EUROPE 5 COUNTRIES
UIEU_007 2024-1 EASTERN EUROPE 5 COUNTRIES
เส้นทาง ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ยุโรป กรีซ
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ราคาเริ่มต้น 84,900
รหัสทัวร์ THU1-EK-EU-11APR-26OCT-2024
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน EK
UNIQUE EASTERN EUROPE 9 DAYS
Germany Austria Czech Hungary Slovakia
ปราสาทนอยชวานสไตน์ เข้าพระราชวังเชินบรุนน์ เที่ยวฮัลสตัทท์ 
พักค้างคืนเมืองเก่าเชสกี้ครุมมลอฟ
พระราชวังเชินบรุนน์ 
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ล่องเรือแม่น้ําดานูบ
พักเมืองเก่าเชสกี ครุมลอฟ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินดูไบ-เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
X X อาหาร
  3 ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เมืองซาลบูร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ฮัลล์สตัทท์-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 กรุงปร๊าก-ปราสาทแห่งกรุงปราก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองบราติสลาวา-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 พระราชวังเชินบรุนน์-McArthurGlen Designer Outlet Parndorf-กรุงบูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร X อาหาร
  8 Fisherman Bastion-สนามบิน
อาหาร X X
  9 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินดูไบ-เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เมืองซาลบูร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฮัลล์สตัทท์-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กรุงปร๊าก-ปราสาทแห่งกรุงปราก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองบราติสลาวา-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : พระราชวังเชินบรุนน์-McArthurGlen Designer Outlet Parndorf-กรุงบูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : Fisherman Bastion-สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
UIEU_007 2024-1 EASTERN EUROPE 5 COUNTRIES
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ออสเตรเลียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top