ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SPHZ-M6. HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N
SPHZ-M6. HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N
เส้นทาง ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ THS12-SL-MY-09NOV-2023-02JUN-2024
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน SL
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ “พุทธชัยมงคล” วัดไชยมังคลาราม ชมสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่ วัดธรรมิการาม
ชมเมืองจอร์จทาวน์ ชมศิลปะกาแพงย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต” ต้นตาหรับอาหาร STREET FOOD อันลือลั่น
วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัดเค็ก ลก ซี
เข้าชมจุดชมเมืองปีนัง อุทยานแห่งชาติ Penang Hill
สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ เที่ยวน้าตกอีสกานด้า , ตลาดเช้า,ไร่ชา
เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว
เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND
สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้าบาตู BATU CAVE
ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู
เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER
พักที่ ปีนัง 1 คืน / คาเมร่อน 1 คืน / เก็นติ้ง 1 คืน
ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน และสุกี้หม้อไฟที่คาเมร่อน
แจกน้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ปีนัง
X อาหาร อาหาร
  2 วัดเค็ก ลก ซี - ปีนังฮิลล์ – คาเมร่อนไฮแลนด์
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ตลาดเช้า ฟาร์มผึ้ง -ไร่ชา Cameron Valley Tea House เก็นติ้งไฮแลนด์
อาหาร อาหาร X
  4 วัดถ้าบาตู-ตึกปิโตรนัส–พระราชวังอิสตันน่าปุตราจายา-สนามบิน– กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ปีนัง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดเค็ก ลก ซี - ปีนังฮิลล์ – คาเมร่อนไฮแลนด์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ตลาดเช้า ฟาร์มผึ้ง -ไร่ชา Cameron Valley Tea House เก็นติ้งไฮแลนด์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : วัดถ้าบาตู-ตึกปิโตรนัส–พระราชวังอิสตันน่าปุตราจายา-สนามบิน– กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SPHZ-M6. HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์มาเลเซียขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top