ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SPHZ-M12.FLASH PENANG MALAYSIA 3D2N
SPHZ-M12.FLASH PENANG MALAYSIA 3D2N
เส้นทาง ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น 6,999
รหัสทัวร์ THS12-FY-MY-01DEC-2023-25MAR-2024
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน FY
เข้าชมจุดชมเมืองปีนัง อุทยานแห่งชาติ Penang Hill (รวมค่าบัตร)
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ “พุทธชัยมงคล” วัดไชยมังคลาราม ชมสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่ วัดธรรมิการาม อาคารที่สูงที่สุดในเมืองปีนัง ทัศนียภาพที่งดงามของปีนังจากจุดชมวิว เดอะท็อป (Optional tour)
ชมเมืองจอร์จทาวน์ ชมศิลปะกาแพงย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต” ต้นตาหรับอาหาร STREET FOOD อันลือลั่น
วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัดเค็ก ลก ซี
ชมสถาปัตยกรรมการผสมผสานระหว่างสไตล์ตะวันออกกลาง และท้องถิ่น มัสยิดลอยน้า Tanjung Bungah
ช้อปปิ้งสินค้าที่ Queensbay Mall
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – ปีนัง
X X X
  2 ปีนังฮิลล์ – วัดไชยมังคลาราม – วัดธรรมิการาม – เดอะท็อป – จอร์จทาวน์
อาหาร อาหาร X
  3 วัดเค็ก ลก ซี – มัสยิดลอยน้าปีนัง - Queensbay Mall
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ปีนัง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ปีนังฮิลล์ – วัดไชยมังคลาราม – วัดธรรมิการาม – เดอะท็อป – จอร์จทาวน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : วัดเค็ก ลก ซี – มัสยิดลอยน้าปีนัง - Queensbay Mall
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SPHZ-M12.FLASH PENANG MALAYSIA 3D2N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์มาเลเซียขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top