ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SPHZ-26 SINGAPORE VALUE EXPEDITION 3D2N APR - OCT 2024
SPHZ-26 SINGAPORE VALUE EXPEDITION 3D2N APR - OCT 2024
เส้นทาง ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 10,555
รหัสทัวร์ THS12-VZ-SG-15APR-26OCT-2024
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน VZ
-เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
-ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง หนึ่งในไฮไลท์ สถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์  กับ Garden Rhapsody
-นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple
-ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
-ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
-ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
-สัมผัส น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง จะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
-FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก 
-รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด (ไม่รวมวันอิสระ)

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว -เมอร์ไลอ้อน-มาริน่า เบย์ แซน – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ -ชมโชว์ แสดง Garden Rhapsody
X X X
  2 Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
X X X
  3 วัดเจ้าแม่กวนอิม - FORT CANNING PARK- Fountain of wealth -ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด -THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว -เมอร์ไลอ้อน-มาริน่า เบย์ แซน – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ -ชมโชว์ แสดง Garden Rhapsody
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : วัดเจ้าแม่กวนอิม - FORT CANNING PARK- Fountain of wealth -ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด -THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SPHZ-26 SINGAPORE VALUE EXPEDITION 3D2N APR - OCT 2024
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์สิงคโปร์ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top