ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SPHZ-07 Refreshing SINGAPORE 3D2N
SPHZ-07 Refreshing SINGAPORE 3D2N
เส้นทาง ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ THS12-TR-SG-03MAR-23OCT-2023
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน TR
เมอร์ไลอ้อน
ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ขาร์ค
วัดพระเขี้ยวแก้ว
THE JEWEL CHANGI
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์– มาริน่า เบย์ แซน – ขึน้ Sand SkyPark -คลากคีย์
X X อาหาร
  2 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ขาร์ค
อาหาร X X
  3 เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขีย้วแก้ว - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์– มาริน่า เบย์ แซน – ขึน้ Sand SkyPark -คลากคีย์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ขาร์ค
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 3
สถานที่ : เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขีย้วแก้ว - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SPHZ-07 Refreshing SINGAPORE 3D2N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์สิงคโปร์ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top