ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SNOW LOVER KR21_BX 5วัน 3คืน
SNOW LOVER KR21_BX 5วัน 3คืน
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ THS5-BX-KR-01DEC-2023-06JAN-2024
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน BX
ดินเล่น ไชน่าทาวน์ ( CHINA TOWN )
เกาะนามิ
ไร่สตรอว์เบอร์รี่
สกีรีสอร์ท
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชมน้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังเคียงบกกุง
พระที่นั่งคึนจองจอน
ชมหมู่บ้านบุกชอนฮัน
ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
X X X
  2 สนามบินอินชอน – ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย - เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี “เกาะนามิ” – ไร่สตรอว์เบอร์รี่ – เข้าสู่ที่พัก
X อาหาร อาหาร
  5 หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - ฮ็อกเก็ตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินอินชอน – ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย - เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี “เกาะนามิ” – ไร่สตรอว์เบอร์รี่ – เข้าสู่ที่พัก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - ฮ็อกเก็ตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SNOW LOVER KR21_BX 5วัน 3คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เกาหลีขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top