ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SL-TPE15 TAINAN TAIPEI ALISHAN 6D4N
SL-TPE15 TAINAN TAIPEI ALISHAN 6D4N
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 13,999
รหัสทัวร์ THF5-SL-TW-5JUN-10JUN-2024
ระยะเวลา ุ6วัน4คืน
สายการบิน SL
ALISHAN 6วัน 4คืน
ไทเป ล่องทะเลสาบ อาหลีซ่าน

พิเศษ!! เมนู ปลาประธานาธิบดี

เที่ยวไม่ซ้ําใคร!! ไปไถหนาน 
นั่งรถไฟอุทยานอาหลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 

Highlight!...
• นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลีซาน
• ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา • ถ่ายรูปตึกหลากสี ท่าเรือเจิ้งปิง
 • ยอพร วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน วัดพระถังซัมจั๋ง
• ชมหมู่บ้านโบราณชื่อดัง หมู่บ้านจิ่วเฟิน
เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ไถหนาน ถนนโบราณอันผิง วัดเจ้าแม่หม่าอู่ไถหนาน
ช้อปปิ้ง อี๋จงไนท์มาร์เก็ต ไถหนานไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ห้างฮายาชิ 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง (23.00น.)
X X X
  2 สนามบินไถหนาน SL 7300 (02.35-07.05) – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – เมืองไถจง – อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต
X อาหาร X
  3 เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง–เมืองเถาหยวน – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  4 ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – ท่าเรือเจิ้นปิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -ซีเหมินติง
อาหาร X X
  5 ร้านสร้อยสุขภาพGermanium - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน – เมืองเจี้ยอี้ - เจี้ยอี้ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร X X
  6 ยาชิ -สนามบินไถหนาน - สนามบินดอนเมือง SL 7303
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง (23.00น.)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินไถหนาน SL 7300 (02.35-07.05) – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – เมืองไถจง – อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง–เมืองเถาหยวน – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – ท่าเรือเจิ้นปิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -ซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : ร้านสร้อยสุขภาพGermanium - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน – เมืองเจี้ยอี้ - เจี้ยอี้ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : ยาชิ -สนามบินไถหนาน - สนามบินดอนเมือง SL 7303
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SL-TPE15 TAINAN TAIPEI ALISHAN 6D4N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top