ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SL-10 TAIPINGSHAN TAIPEI FREEDAY 5D3N
SL-10 TAIPINGSHAN TAIPEI FREEDAY 5D3N
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 12,999
รหัสทัวร์ THF5-SL-TW-11MAY-02OCT-2024
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน SL

TAIPINGSHAN 5วัน 3คืน
ไท่ผิงซาน - ไทเป - อิสระ 1 วัน

นํ้าหนัก 20KG กระเป๋า

ชมป่าดึกดาบรรพ์ อุทยานไท่ผิงซาน
 เช็กอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ท่าเรือสีรุ้งเจิ้นปิง
Highlight!...
ชมธรรมชาติ อุทยานไท่ผิงชาน
• ชมตึกหลายสี หมู่บ้านเจิ้งปิง
ขอพรเพิ่มความเฮง วัดหลงซาน 
• เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดัง จิ่วเฟิน
ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเชค
• ช้อปสุดมันส์ GLORIA OUTLET

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง (22.45)
X X X
  2 สนามบินเถาหยวน SL398 (03.10-08.00) – อุทยานไท่ผิงซาน – อี้หลานไนท์มาร์เก็ต
X อาหาร X
  3 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ น – หมู่บ้านประมงเจิ้ งปิ น - ซีเหมินติง– ร้านขนม พายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium
อาหาร X X
  4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  5 ร้านเครื่องส าอางค์– วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - Shopping at Gloria Outlet – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง (22.45)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน SL398 (03.10-08.00) – อุทยานไท่ผิงซาน – อี้หลานไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ น – หมู่บ้านประมงเจิ้ งปิ น - ซีเหมินติง– ร้านขนม พายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : ร้านเครื่องส าอางค์– วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - Shopping at Gloria Outlet – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SL-10 TAIPINGSHAN TAIPEI FREEDAY 5D3N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top