ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SIN05 บิน VZ ราคาสบายกระเป๋า เที่ยวครบจุดไฮไลท์ มี FREE DAY 1วัน
SIN05 บิน VZ ราคาสบายกระเป๋า เที่ยวครบจุดไฮไลท์ มี FREE DAY 1วัน
เส้นทาง ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 12,999
รหัสทัวร์ THG15-VZ-SG-06JAN-28OCT-2023
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน VZ
ไปชิมบักกุ๋ดเต๋ต้นตำรับ
อิสระท่องเที่ยวเอง 1 วัน มีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ
พักโรงแรมใกล้ MRT
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว HELIX – GARDEN BY THE BAY
X X อาหาร
  2 FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  3 วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว HELIX – GARDEN BY THE BAY
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 3
สถานที่ : วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SIN05 บิน VZ ราคาสบายกระเป๋า เที่ยวครบจุดไฮไลท์ มี FREE DAY 1วัน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์สิงคโปร์ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top