ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SCENIC ROUTE EAST EUROPE 9D6N
SCENIC ROUTE EAST EUROPE 9D6N
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 119,999
รหัสทัวร์ THK9-LH-EU-19OCT-5JAN-2023
ระยะเวลา 9วัน6คืน
สายการบิน LH
ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
บ้านหลังคาทอง เมืองอินส์บรุค
พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์
นั่งรถแทรมขึ้นจุดชมวิวเมืองฮัลสตัทท์
ปราสาทครุมลอฟ เมืองเชสกี ครุมลอฟ
คาร์โลวี วารี
ปราสาทแห่งกรุงปราก
สะพานชาร์ล
บราติสลาวา
ป้อมชาวประมง ฟิชเชอร์แมนแพชชั่น
มหาวิหารเซนต์แมทเทียส
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 
พระราชวังโฮฟบวร์ก
พระราชวังเชินบรุนน์
ช็อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ใจกลางกรุงเวียนนา
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
  2 มิวนิค-ฟุสเซน-ปราสาทนอยชวานไตน์-เมืองอินส์บรุค-บ้านหลังคาทอง
X อาหาร อาหาร
  3 พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์-เหมืองเกลือเก่า-ฮัลส์สตัทท์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 นั่งรถแทรมชมวิวเมืองฮัลสตัทท์–เชสกี ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 คาร์โลวี วารี-ศาลาน้ำแร่-กรุงปราก-ดินเนอร์พร้อมชมโชว์ Folklore
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ปราสาทแห่งกรุงปราก-สะพานชาร์ลส์-จัตุรัสเมืองเก่า-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-บราติสลาวา-ปราสาท แห่งบราติสลาวา
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 บูดาเปสต์-ฮีโรสแควร์-ป้อมชาวประมง ฟิชเชอร์แมนแพชชั่น-มหาวิหารเซนต์แมทเทียส-
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-ช้อปปิ้ง-(สนามบินเวียนนา)-กรุงเทพ
อาหาร อาหาร X
  9 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค-ฟุสเซน-ปราสาทนอยชวานไตน์-เมืองอินส์บรุค-บ้านหลังคาทอง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์-เหมืองเกลือเก่า-ฮัลส์สตัทท์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : นั่งรถแทรมชมวิวเมืองฮัลสตัทท์–เชสกี ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : คาร์โลวี วารี-ศาลาน้ำแร่-กรุงปราก-ดินเนอร์พร้อมชมโชว์ Folklore
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปราสาทแห่งกรุงปราก-สะพานชาร์ลส์-จัตุรัสเมืองเก่า-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-บราติสลาวา-ปราสาท แห่งบราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บูดาเปสต์-ฮีโรสแควร์-ป้อมชาวประมง ฟิชเชอร์แมนแพชชั่น-มหาวิหารเซนต์แมทเทียส-
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-ช้อปปิ้ง-(สนามบินเวียนนา)-กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SCENIC ROUTE EAST EUROPE 9D6N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top