ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
RJ-XJ003 : OSAKA KYOTO SHIRAKAWAGO
RJ-XJ003 : OSAKA KYOTO SHIRAKAWAGO
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 35,919
รหัสทัวร์ THR8-XJ-JP-31MAR-03JUN-2023
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน XJ
หมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ
งานไฟประดับ nabana no sato
เมืองเก่า ทาคายาม่า
วัดคิโยมิสึ
ป่าไผ่ อาราชิยาม่า
ปราสาท โอซาก้า
ช๊อปปิ้ง ชินไซบาชิ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ
X X X
  2 สนามบินคันไซ-กรุงโอซาก้า-ถ่ายรูป ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เมืองเกียวโต- วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองนาโกย่า- งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ
X อาหาร X
  3 เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา โกะ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาจิซูจิ- ถ่ายรูปที่ท าการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)- เมืองนาโกย่า
อาหาร อาหาร X
  4 เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่ น-ศาลเจ้าเฮอัน-เมืองอา ราชิยาม่า-ป่ าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว-เมือง โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ย่านชินไซบาชิ
อาหาร อาหาร X
  5 สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินคันไซ-กรุงโอซาก้า-ถ่ายรูป ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เมืองเกียวโต- วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองนาโกย่า- งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา โกะ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาจิซูจิ- ถ่ายรูปที่ท าการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)- เมืองนาโกย่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่ น-ศาลเจ้าเฮอัน-เมืองอา ราชิยาม่า-ป่ าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว-เมือง โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ย่านชินไซบาชิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
RJ-XJ003 : OSAKA KYOTO SHIRAKAWAGO
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
KIX21 MM BKK OSAKA ซากุระ คิเรเนะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 41,999
KIX20 XJ BKK OSAKA ซากุระคิมิโนโตะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 37,999
BT-NRT04-XJ Air Aisa X JAPAN TULIP PINKMOSS
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
BT-NRT03-XJ JAPAN พิ้งค์มอส ฟูจินาริตะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
RJ-XJ001 : TOKYO FUJI KAWAZU 5D3N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,888
KYUSHU SONGKRAN 5D3N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top