ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
RJ-XJ002 TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5D3N
RJ-XJ002  TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5D3N
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 36,888
รหัสทัวร์ THR2-XJ-JP-16APR-03JUN-2023
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน XJ
คามิโคจิ 
ฟูจิ ชิบะซากุระ 
หมู่บ้าน โบราณนาราอิ จุกุ
วัดเซ็นโซจิ (อาซากุระ)
สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ *
ปราสาทมัตสึโมโต้
ไร่วาซาบิ
หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 *
โอไดบะ 
ช้อปปิ้ง ชินจุกุ
ถ่ายรูป Giant Cat 3D
พิเศษ  
เบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 
พิเศษ  พักออนเซ็น 1 คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
X X X
  2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ- ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปริมแม่น ้าสุมิดะ โตเกียว สกาย ทรี-สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์- เมืองโบราณนาราอิ จูกุ-เมืองมัตสึโมโต้
X อาหาร X
  3 ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้(ด้านนอก)-ถนน นาคามาชิ-ไร่วาซาบิไดโอะ-คามิโคจิ-หมู่บ้าน โอชิโนะ ฮักไก
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ฟูจิชิบะซากุระ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-เรียนรู้พิธี ชงชาญี่ปุ่ น-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชิน จูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D
อาหาร อาหาร X
  5 สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ- ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปริมแม่น ้าสุมิดะ โตเกียว สกาย ทรี-สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์- เมืองโบราณนาราอิ จูกุ-เมืองมัตสึโมโต้
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้(ด้านนอก)-ถนน นาคามาชิ-ไร่วาซาบิไดโอะ-คามิโคจิ-หมู่บ้าน โอชิโนะ ฮักไก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฟูจิชิบะซากุระ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-เรียนรู้พิธี ชงชาญี่ปุ่ น-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชิน จูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
RJ-XJ002 TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5D3N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
KIX21 MM BKK OSAKA ซากุระ คิเรเนะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 41,999
KIX20 XJ BKK OSAKA ซากุระคิมิโนโตะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 37,999
BT-NRT04-XJ Air Aisa X JAPAN TULIP PINKMOSS
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
BT-NRT03-XJ JAPAN พิ้งค์มอส ฟูจินาริตะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
RJ-XJ001 : TOKYO FUJI KAWAZU 5D3N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,888
KYUSHU SONGKRAN 5D3N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top